FORGOT YOUR DETAILS?

Mengenai Colour Vibration Therapy (CVT)

APAKAH KONSEP ASAS CVT???

Ilmu bersifat sejagat dan tidak ada pemisah antara ilmu –ilmu dengan islam. Oleh kerana ilmu agama dan ilmu sains saling berkait rapat kerana mereka lahir dari sumber yang sama iaitu ilmu tuhan maka proses pengislaman ilmu amat penting supaya manusia dapat mengetahui cara untuk meletakkan sesuatu perkara pada tempatnya yang sebenar dalam sistem kewujudan. Dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sebenar, manusia mengamalkan keadilan dan keadilan membawa kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Dan atas dasar inilah Colour Vibration Therapy (CVT) lahir melalui ilmu pengetahuan dengan falsafah yang diasaskan oleh tokoh perubatan alternatif melayu yang berkonsepkan islamisasi ilmu.

Pengkajian dan perkembangan teori atom yang ada di alam bermula dari asal mula terbentuknya struktur ikatan, tenaga massa ( jisim/tulang ) yang ada di alam dan diri manusia, serta bagaimana mungkin atom dapat menjadi bahan perawat pada setiap benda hidup menjadi titik permulaan lahirnya CVT. Konsep perubatan yang paling rasional dan bersifat ilmiah pada masa kini adalah bagaimana sebuah massa ( jisim/tulang ) bertukar menjadi sebuah ‘energi’. Meskipun kelihatan singkat, ringkas dan mudah tetapi teori atom telah membawa kepada perubahan besar dalam perkembangan ilmu perubatan khususnya CVT.

CVT turut mengkaji dan memahami bahawa 4 unsur sebagai rahsia alam yang paling besar dan membentuk dengan diri manusia sebagai pengimbang secara keseluruhan iaitu angin, sebagai rahsia nitrogen (warna diri putih – level spiritual), Api sebagai rahsia Oksigen (warna merah jambu – level Emosional), Air sebagai rahsia Hidrogen (warna diri hijau – Level Mental) dan Tanah sebagai rahsia Karbon (warna diri biru – level Fizikal).

Setiap penyakit itu ada penawarnya dan itulah ketetapan Ilahi. Syaratnya manusia perlu mengkaji ilmu dan memahami ketetapan dan peraturanNya maka akan terbukalah rahsia yang perlu diketahui. Rahsia penawar sesuatu penyakit itu sebenarnya berpunca daripada apa yang anda lihat, dengar , fikirkan dan rasa ( perbuatan / amalan ). Itulah racun dan itulah juga penawarnya. Titik noktahnya, CVT berusaha mendidik dan berkongsi secara ilmiah pengetahuan pendidikan kesihatan melalui konsep perubatan dan rawatan kepada masyarakat untuk sama-sama menilai dan berkongsi ilmu yang akhirnya dapat menjelaskan keesaan Tuhan yakni ALLAH SWT.

APAKAH KONSEP PERUBATAN CVT???

Konsep perubatan CVT berkonsepkan keharmonian dan keseimbangan ‘energi’ dalam badan manusia. Kaedah perawatan melalui empat fasa atau turut dikenali sebagai 4 dalam 1 iaitu Kelegaan, (fasa 1), penyembuhan (fasa 2), Pencegahan (fasa 3) dan Pertahanan (fasa 4).

Kaedah rawatan CVT bersifat semulajadi di mana merawat sel-sel yang sudah lemah seterusnya mengembalikan tenaga dan semangat kepada pesakit akan kembali normal seperti asal. CVT dalam rawatan menangani penyakit adalah dengan mengenali warna dalam perspektif penyakit. Ragam, perangai, tingkah laku, cara berfikir, perasaan, semangat, perlakuan dan tindak tanduk setiap individu berkait rapat dengan inspirasi warna.

Formula rawatan CVT mampu mambantu pelbagai jenis ketidak harmonian kesihatan merangkumi spiritual, emosi, mental dan fizikal. Dengan menggunakan teknologi gelombang tenaga bunga (floral) mengikut antidot iklim yang tepat bagi tujuan kestabilan, keharmonian, dan keseimbangan pada tenaga hayat semulajadi tubuh. Ini membuktikan rawatan tradisional mandi bunga sebenarnya amat praktikal dan dapat diterapkan dengan cara moden melalui kaedah hidroterapi Ais.

PERKHIDMATAN KAMI

Perkhidmatan yang dijalankan oleh CVT adalah seperti berikut :-

 1. Rawatan Hidroterapi Ais (HDI) sebagai dasar rawatan pertama.
 2. Menjalankan sesi diagnosis mencari persamaan energi (penyakit).
 3. Khidmat kaunseling dan khidmat nasihat mengenai diri dan keluarga.
 4. Khidmat Motivasi.
 5. Kursus dan bengkel.
 6. Ceramah dan seminar.
 7. Khidmat dan lawatan ke daerah desa.
 8. Khidmat dan lawatan umpamanya pada bayi dan kanak-kanak yang kurang upaya seperti Mild Autisma, Cerebral palsy, Hyperaktif dan Dyslexia.

OBJEKTIF KORPORAT

Kesejahteraan di sudut kesihatan tidak akan tercapai tanpa ilmu. Ilmu diterokai berdasarkan kajian dan penemuan semasa.Kurikulum ilmu perubatan pada hari ini masih menekankan penyakit, ubat-ubatan, prosedur rawatan dan pengenalan sel serta jasad. Sebenarnya intipati persoalan dan permasalahan yang berhubung kait timbulnya penyakit yang berpunca daripada kejatuhan nilai akhlak dan jiwa sehingga memberi kesan kepada alam semula jadi yang turut sakit.

VISI

Menjadi sebuah institusi yang terulung dalam memartabatkan perubatan alternatif dan komplementari melalui gabungan seni sains kesihatan, kuantum fizik serta islamisasi ilmu dirantau ini yang sentiasa meneroka khazanah alam dan berinovasi dalam penyelidikan, pengkajian dan pengajaran yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh manusia serta menjadi institusi yang dipercayai, dihormati dan disegani dalam bidang penyelidikan dan perawatan kesihatan disamping melahirkan insan yang berilmu, berakhlak terpuji dalam disiplin ilmu seterusnya berbakti kepada masyarakat dengan ilmu kesihatan yang berteraskan wadah-wadah islamisasi.

MISI

 • Melahirkan pengamal – pengamal yang berdedikasi dan komited dalam seni perawatan CVT.
 • Pengamal – pengamal yang dapat mengawal ruang dan masa dalam perjuangan membina keharmonian unsur sejagat.
 • Pengamal – pengamal yang sentiasa bersedia menjurus ke arah redha, ikhlas, sabar dan hening.
 • CVT sebagai sebuah pusat sumber utama yang terulung dan berdinamik dalam segala aspek.
TOP